English
Dostęp do pól - zaawansowane uprawnienia

SugarCRM oferuje możliwość definiowania uprawnień użytkowników wzgledem całych modułów oraz rekordów w modułach w zależności od przydzielonego do nich użytkownika. Na ogół taki sposób definiowania uprawnień jest wystarczający, jednak niekiedy istnieje konieczność zdefiniowania uprawnień użytkowników do poszczególnych pól w kartotekach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów oferujemy możliwość rozbudowy SugarCRM o możliwość definowania uprawnień do poszczególnych pól w kartotekach.

Uprawnienia do poszczególnyvh pól definiowane są w obrębie roli przez administratora systemu.

Istnieje możliwość:

- ukrycia pola,

- okreslenia pola jako nieedytowalnego (tylko do podglądu),

- nadania pełnego dostępu do edycji i podglądu pola.Edycja roli
Edycja roli
Definiowanie dostępu do pól
Definiowanie dostępu do pól
Edycja kontrahenta
Edycja kontrahenta