English
Dostosowanie do wymagań klienta

Firma SpecINFO oferuje możliwość wykonania dowolnych zmian w systemie CRM oraz tworzenia nowych funkcjonalności. Zmiany obejmować mogą:

- zmianę nazw pól w systemie, dodanie nowych pól, ukrycie pól już istniejących,

- tworzenie dedykowanych modułów zwiększających możliwości systemu,

- integrowanie systemu z innymi systemami firmy zapewniając wymianę danych między tymi systemami.

 

Aby dokładnie określić potrzeby Klienta w zakresie dostosowania systemu CRM proponujemy przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej. Pozwala ona na precyzyjne zdefiniowanie zakresu zmian w systemie oraz określenie założeń schematu integracji z innymi systemami.

Analiza może być przeprowadzona przed wdrożeniem jak i w ramach samego procesu wdrożenia.

 

Wersje demonstracyjne dedykowanych systemów CRM znajdują się w zakładce Dedykowany CRM.