English
Sprzedaż

Zarządzaniu cyklem sprzedaży służą moduły PRODUKTY, OFERTY, ZAMÓWIENIA oraz OKAZJE.


Moduł Produkty pozwala na gromadzenie informacji o oferowanym asortymencie produktów czy usług. Moduł Oferty umożliwia stworzenie indywidualnych ofert sprzedażowych dla klienta opartych na posiadanym asortymencie z uwzględnieniem rabatów. Asortyment na ofercie może być pogrupowany w sekcje. Ofertę można przekształcić do formatu PDF, wydrukować, wysłać do klienta emailem bezpośrednio z systemu CRM i zachować w historii działań z klientem w systemie. Wszystkie te operacje są zautomatyzowane. Dzięki wbudowanemu graficznemu generatorowi szablonów można samodzielnie tworzyć i edytować szablony ofert.


 

Oferty mogą być konwertowane w Zamówienia. Zamówienia mogą być także tworzone niezależnie na podstawie dostępnego asortymentu. Podobnie jak w ofertach produkty na zamówieniu można grupować w sekcje, a dzięki graficznemu generatorowi można samodzielnie definiować szablony Zamówień. Zarówno na podstawie Ofert jak i Zamówień mogą być generowane Faktury VAT.

Samemu prowadzeniu działalności handlowej czy też usługowej służy moduł Okazje. Okazja rozumiana jest jako sytuacja mogąca zakończyć się sprzedażą danego towaru (lub też wykonaniem usługi) określonemu Kontrahentowi. Dlatego też wprowadzając okazję należy ją dobrze opisać (pole OPIS), wybrać Kontrahenta, którego dotyczy, etap na jakim się znajduje i kwotę którą możemy dzięki niej uzyskać. Praca z okazjami zobowiązuje do rzetelnego wpisywania działań prowadzonych w związku z tą okazją.

Okazja
Okazja

 

 

 

 

 

 

 

Większe przedsięwzięcia sprzedażowe mogą być podejmowane w ramach wieloetapowych Projektów obsługiwanych w module PROJEKTY.