English
Kontrahenci, Kontakty i Wizytówki
Jednym z najważniejszych modułów CRM są KONTRAHENCI rozumiani jako podmioty, z którymi współpracujemy. System umożliwia wprowadzanie bardzo szczegółowych informacji o Kontrahentach - od danych teleadresowych takich jak: telefony, fax, email, strona WWW, adresy (korespondencyjny i dostawy), poprzez branżę, NIP, aż do informacji o rocznych przychodach Kontrahenta, czy własnych uwag, które można zapisać w polu opisowym.

Kartoteka Kontrahenta
Kartoteka Kontrahenta

 


 

 

Kolejnym ważnym modułem są KONTAKTY - zbiór informacji o osobach. Możliwość powiązania Kontaktów z Kontrahentem pozwala na utworzenie w systemie CRM listy najważniejszych osób decyzyjnych w danej firmie czy organizacji.


Edycja Kontaktu
Edycja Kontaktu

 

 

 

  

Kolejny moduł - WIZYTÓWKI, umożliwia wprowadzanie danych kontaktowych osób nie bedących jeszcze naszymi kontrahentami (potencjalni klienci) lub wykonujących dla nas jakieś prace, czy usługi pomagające i ułatwiające prowadzenie nam biznesu (firma informatyczna, instalator, itp).

Wizytówka
Wizytówka

 

 

 


Najważniejsze informacje z ww. modułów widoczne są dla użytkownika od razu po zalogowaniu na STRONIE GŁÓWNEJ systemu.

 

Strona główna
Strona główna