English
Raporty

Raportowaniu w systemie służą moduły ZESTAWIENIA oraz ZUCKERREPORTS. Moduł Zestawienia obrazuje główne działania związane z Kontrahentami. Zestawienia tam umieszczone możemy traktować jako funkcjonalne predefiniowane raporty graficzne.

Zestawienie
Zestawienie

ZuckerReports
ZuckerReports

Raport graf.
Raport graf.

 

 

 

 

 

 

 


ZuckerReports pozwala natomiast na definiowanie dowolnych raportów, które pozwalają na dokonanie dogłębnej analizy działań firmy, skuteczności oraz aktywności pracowników w oparciu o zgromadzone w CRM dane. Raporty mogą być eksportowane do zewnętrznych systemów przetwarzania danych.