English
Kalendarz, Działania

Moduły KALENDARZ i DZIAŁANIA są ze sobą ściśle powiązane. DZIAŁANIA to czynności typu: Rozmowa telefoniczna, Spotkanie, Notatka oraz Zadanie. Dwa pierwsze typy działań możemy przeglądać łatwo w KALENDARZU.

Kalendarz
Kalendarz

 

 

 

 

 

 

Kalendarz pozwala śledzić działania, które miały już miejsce oraz te które zostały dopiero zaplanowane. Kalendarz można przeglądać w trybie dziennym, tygodniowym, miesięcznym, a nawet rocznym. Tworząc nową pozycję w module Działania, jak również w Kalendarzu możemy powiązać ją z wybraną Firmą, Kontaktem lub Okazją. Ponadto możliwe jest ustawienie przypomnienia o zaplanowanym działaniu na kilka lub kilkadziesiąt minut przed zaplanowanym jego czasem rozpoczęcia.

 

Istnieje także możliwość udostępniania kalendarzy użytkowników systemu. Pozwala osobie zastępującej nieobecnego pracownika na obsługę jego zaplanowanych działań.