English
Grupy użytkowników

Opis możliwości modułu:

1. Przypisywanie wielu grup użytkowników do jednego rekordu.
2. Masowe przydzielanie i usuwanie grup użytkowników z wielu rekordów jednocześnie.
3. Możliwość wyboru przydzielonych grup przy tworzeniu rekordu spośród grup przypisanych do użytkownika.
4. Możliwość zdefiniowania i przydzielania domyślnej grupy dla tworzonych rekordów w obrębie danego modułu.
5. Możliwość automatycznego dziedziczenia grup przy tworzeniu rekordu:
- z użytkownika, który tworzy rekord,
- z użytkownika, który jest przypisany do rekordu,
- z obiektu nadrzędnego.
6. Możliwość oznaczenia grupy, tak aby nie była ona automatycznie dziedziczona.

 

 

Przydzielanie grupy wielu rekordom jednocześnie
Przydzielanie grupy wielu rekordom jednocześnie
Przydzielanie grup
Przydzielanie grup