English
Synchronizacja CRM z systemami magazynowo-księgowymi

Automatyczna synchronizacja z systemem magazynowo-księgowym pozwala:


1. Podgląd w systemie CRM wystawionych w faktur i korekt w module Faktury Sprzedaży lub też bezpośrednio w kartotece Kontrahenta.
2. Raportowanie informacji dot. należności z tytułu wystawionych faktur.


Możliwe jest także rozszerzenie zaimplementowanej już funkcjonalności o pobieranie z systemu magazynowo-księgowego innych danych, np. produktów, cen, itp.


Poniżej kilka zrzutów ekranu obrazujących tę funkcjonalność.

Podgląd faktury sprzedaży
Podgląd faktury sprzedaży

Lista faktur
Lista faktur

Subpanel faktury
Subpanel faktury

Subiekt GT - CRM
Subiekt GT - CRM
Zestawienie sprzedaży
Zestawienie sprzedaży