English
CRM dla firm organizujących szkolenia

System CRM dla firm szkoleniowych zbudowany został na bazie systemu SugarCRM i dlatego nie pobieramy żadnych opłat z tytułu licencji za jego użytkowanie.


System ma budowę modułową, co umożliwia jego dalszą rozbudowę o nowe, dodatkowe moduły lub też wyłączenie modułów, które nie będą w użyciu.

 

schemat


 

System wyposażony w wygodny, intuicyjny interfejs oferuje łatwe zarządzanie Szkoleniami, Uczestnikami szkoleń, Trenerami i Zasobami itp. Projekty szkoleń w połączeniu z modułem Czynności (Spotkania, Rozmowy tel., Notatki, Zadania) oraz Poczty email pozwalają na planowanie i śledzenie prac związanych z realizowanymi szkoleniami, czy konferencjami.

Moduł pocztowy pozwala na wysyłanie i odbieranie poczty oraz podpinanie jej pod Kontrahentów, Kontakty, Uczestników, Trenerów, Szkolenia, Projekty szkoleń itp. Ponadto system jest wyposażony w moduł Kampanie pozwalający na masową wysyłkę materiałów (np. reklam, zaproszeń) do określonych grup odbiorców.

Do analizy szkoleń pod względem przychodowym służą Okazje, których prowadzenie pozwala szacować i i analizować na dostępnych wykresach przychód firmy.

Moduł Szkoleń pozwala na planowanie i prowadzenie prac związanych z przygotowaniem szkolenia, wyborem trenerów, zapisami uczestników itp. Z poziomu szkolenia możliwa jest wysyłka powiadomień emailem do uczestników oraz/lub trenerów powiązanych z tym szkoleniem.

System pozwala także na automatyczne generowanie w formacie PDF, a następnie wydruk listy obecności uczestników szkolenia. Dla danego szkolenia "jednym kliknięciem" możliwe jest także wydrukowanie certyfikatów dla wszystkich uczestników.

Moduł Zasoby w połączeniu z Kalendarzem dostępności Zasobów pozwala na zarządzanie sprzętem, salami itp. które się niezbędne w celu zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia, czy konferencji.

Elastyczny moduł Raporty, umożliwia głęboką analizę danych zgromadzonych w systemie za pomocą dowolnie definiowanych raportów, które mogą być przydatne np. w analizach biznesowych dla kadry zarządzającej.


Dodatkowe, niestandardowe funkcjonalności:

  • Oferujemy stworzenie dedykowanego Ekstranetu bądź też formularza internetowego wyświetlającego informację o szkoleniach oraz umożliwiającego zapisy uczestników na szkolenia.
  • Integracja z serwerem SMS umożliwia wysyłkę powiadomień, przypomnień, alarmów wprost na telefony komórkowe użytkowników systemu, uczestników szkoleń czy trenerów.

 

Oferowane przez nas wdrożenia systemu są mogą być dodatkowo dostosowane do wymagań Klienta.

 

Aby mogli Państwo samodzielnie sprawdzić funkcjonalność systemu udostępniliśmy pod adresem

http://demo.specinfo.pl/szkolenia wersję demonstracyjną tego systemu.

 

Cennik:

 


Wdrożenie
Przebieg

wdrożenia

Zdalna instalacja i konfiguracja systemu na udostępnionym przez Klienta serwerze. Konfiguracja systemu obejmuje konfigurację użytkowników i ich poczty w systemie oraz konfigurację systemowej skrzynki pocztowej.

Dodatkowe

informacje

1. W ramach wdrożenia instalujemi i konfigurujemy odpowiednie środowisko serwera, na którym będzie pracował system CRM.

2. Po wdrożeniu zapewniamy 1 miesiąc pomocy użytkownikom systemu w zakresie obsługi systemu - pytania, zgłoszenia przekazywane będą droga emailową.


Gwarancja:

Udzielamy 3 miesiące gwarancji na poprawność funkcjonowania wszelkich modyfikacji kodu wprowadzonych podczas wdrożenia systemu. W czasie okresu tej gwarancji wszelkie ewentualne wykryte błędy w tym kodzie będą przez nas nieodpłatnie usuwane.

Udzielamy 1 miesiąc gwarancji na ewentualne błędy krytyczne uniemożliwiające prace w systemie nie będące wynikiem niewłaściwego modyfikowania systemu przez administratora. W czasie okresu tej gwarancji wszelkie takie błędy krytyczne będą przez nas nieodpłatnie usuwane.

Cena

2600 zł netto (nie zależy od ilości użytkowników!)

 

UWAGA! Możliwa jest rozbudowa lub modyfikacja wdrażanego systemu.

 

Cennik dodatkowych usług:

 

Usługa

Opis usługi

Cena

Szkolenie z obsługi systemu

Szkolenie pracowników w siedzibie firmy. Obejmuje prezentację przez instruktora pracy w systemie oraz część praktyczną.

Cena ustalana indywidualnie.

Dostosowanie CRM do wymagań klienta

Dowolne zmiany w systemie, tworzenie nowych modułów, funkcjonalności, raportów, szablonów

Cena ustalana indywidualnie za roboczogodzinę lub za całe zlecenie.

Dedykowany ekstranet

Stworzenie dedykowanej aplikacji bądź też formularza internetowego wyświetlającego informację o szkoleniach oraz umożliwiającego zapisy uczestników na szkolenia.

Cena ustalana indywidualnie.

Obsługa serwisowa

Pomoc emailami i telefoniczna dla użytkowników systemu CRM

Cena ustalana indywidualnie

Istnieje także możliwość wykupienia obsługi serwisowej w formie abonamentu. Cena abonamentu ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości godzin obsługi w nim zawartych.

Import danych

Jednorazowy import danych Kontrahentów, Kontaktów, Uczestników, Trenerów itp. do systemu CRM

od 300 zł netto

Cena dotyczy importu danych z przygotowanego przez Klienta pliku CSV o określonym układzie. Istnieje możliwość zamówienia importu z dowolnych, innych źródeł danych

 

 

Usługa

Opis usługi

Cena

Dodatkowe informacje

Szkolenie z obsługi CRM

Szkolenie pracowników w siedzibie firmy. Obejmuje prezentację przez instruktora pracy w systemie oraz część praktyczną.

900zł netto

Cena dotyczy jednego dnia szkoleniowego grupy do 7 osób. Szkolenie składa się z części prezentacyjnej oraz praktycznej.

Zdalne szkolenie z obsługi CRM

Szkolenie zdalne z wykorzystaniem Skype oraz programu Mikogo oferującego podgląd pulpitu komputera.

500zł netto

Szkolenie składa się wyłącznie z części prezentacyjnej.

Dostosowanie CRM do wymagań klienta

Dowolne zmiany w systemie, tworzenie nowych modułów, funkcjonalności, raportów, szablonów

80zł netto

Cena dotyczy 1 roboczogodziny pracy specjalisty.

W ramach wdrożenia wszystkie niezbędne modyfikacje systemu wyceniane są razem dzięki czemu ich cena jest dużo bardziej atrakcyjna niż w przeliczeniu godzinowym.

Dedykowany ekstranet

Stworzenie dedykowanej aplikacji bądź też formularza internetowego wyświetlającego informację o szkoleniach oraz umożliwiającego zapisy uczestników na szkolenia.

90zł netto

Cena dotyczy 1 roboczogodziny pracy programisty. Alternatywnie możliwe jest także rozliczenie w ramach całego projektu.

Obsługa serwisowa

Pomoc emailami i telefoniczna dla użytkowników systemu CRM

70zł netto

Cena dotyczy 1 roboczogodziny pracy konsultanta. Istnieje także możliwość wykupienia obsługi serwisowej w formie abonamentu. Cena abonamentu ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości godzin obsługi w nim zawartych.

Import danych

Jednorazowy import danych Kontrahentów, Kontaktów, Uczestników, Trenerów itp. do systemu CRM

od 300 zł netto

Cena dotyczy importu danych z przygotowanego przez Klienta pliku CSV o określonym układzie. Istnieje możliwość zamówienia importu z dowolnych, innych źródeł danych

 

Uwaga: Ceny powyższych usług nie zawierają kosztów dojazdu i ewentualnych noclegów.