English
Ekstranet

Ekstranet jest techniką pozwalającą na kontrolowany dostęp współpracujących z firmą kontrahentów (dostawców i klientów) do wybranych zasobów wewnętrznych firmy. W kontekście systemów CRM chodzi tutaj o dostęp do zasobów firmy zgromadzonych w systemie CRM.

Klasycznymi przykładami ekstranetu są formularze internetowe służące do pozyskiwania klientów wprost z firmowych stron WWW i automatycznego zapsywania ich w CRM.

Możliwość tworzenia tego typu rozwiązań webowych komunikujących się z firmowym systemem CRM otwiera nieograniczone wręcz możliwości w zakresie tworzenia różnorodnych interfejsów wykorzystujących bazę wiedzy zgromadzoną w CRM.

Przykładem extranetu może być też udostępnienie klientom wglądu do statusu ich spraw prowadzonych w firmie. Prosty przykład takiego rozwiązania stworzonego na potrzeby naszego demo systemu CRM mogą Państwo przetestować pod adresem:

Ekstranet - demo

Aplikacja powyższa umożliwia klientom firmy poprzez interfejs WWW dokonywanie zgłoszeń, które automatycznie zostaną zapisane jako zadania w kalendarzu odpowiedniego użytkownika CRM. W przypadku naszego demo systemu CRM jest to użytkownik demo. Aplikacja umożliwia także sprawdzanie klientowi aktualnego statusu jego zgłoszeń (po zalogowaniu) na stronie:

Ekstranet - logowanie

Działanie ww. aplikacji można dobrze prześledzić konfrontując dokonywane zgłoszenia z ich stanem odzwierciedlonym w kalendarzu użytkownika demo systemu CRM pod adresem http://serwer.specinfo.pl/demo Wszelkie zmiany w obrębie dokonanych zgłoszeń automatycznie zostają odzwierciedlone w ekstanetowym interfejsie użytkownika udostępnionym klientom.


Nasza firma, w ramach wdrożenia systemu CRM lub też w kolejnych etapach wdrożenia, oferuje stworzenie dedykowanego ekstranetu zintegrowanego z systemem CRM dostosowanego do potrzeb i specyfiki działalności Państwa firmy. Dedykowany ekstranet pozwoli na bardziej precyzyjne pozyskiwanie nowych klientów oraz zapewni komfortową współpracę i komunikację z Państwa firmą klientom indywidualnym oraz współpracującym z Państwa firmą kontrahentom.