English
Integracja z systemem obiegu dokumentów - KnowledgeTree

Możliwe jest poszerzenie funkcjonalności SugarCRM o integrację z systemem KnowledgeTree.

KnowledgeTree jest systemem klasy DMS (Document Management System) pozwalającym na zarządzanie dokumentami w formie elektronicznej. Może być on szczególnie przydatny w firmach, które bazują na obiegu dokumentów, a więc w biurach rachunkowych, kancelariach prawniczych, notarialnych itp. Z powodzeniem może być też on wykorzystany w dowolnych firmach, w których proces obiegu dokumentów jest wieloetapowy.

KnowledgeTree pozwala szczegółowo opisywać, kategoryzować i archiwizować dokumenty w formie elektronicznej, co ułatwia potem ich znalezienie. Dzięki wbudowanemu modułowi workflow w systemie można zdefiniować schematy obiegu dokumentów. Każdemu dokumentowi wprowadzonemu do systemu można automatycznie lub ręcznie przypisać odpowiedni workflow, dzięki czemu trafi on do wszystkich osób, które muszą się z nim zapoznać i na jego podstawie podjąć odpowiednie działania.

KnowledgeTree umożliwia wersjonowanie dokumentów, a zaawansowany sposób definiowania ról i nadawania uprawnień użytkownikom do dokumentów i katalogów umożliwia precyzyjne zarządzanie dostępem do informacji (dokumentów w systemie).

Dokumenty mogą być obsługiwane przez masowe akcje (wgrywanie i pobierane wielu dokumentów w postaci pliku ZIP). Przydatna jest też możliwość pobierania dokumentów tekstowych zapisanych np. w formacie Word, Excel jako pliki PDF.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu KnowledgeTree znajdą Państwo na naszym portalu poświęconemu temu systemowi http://knowledgetree.specinfo.pl.

Moduł integrujący oba systemy
Moduł integrujący oba systemy
Podgląd dokumentu
Podgląd dokumentu