English
Powiadomienia SMS

Istnieje możliwość zintegrowania systemu CRM z serwerem służącym do wysyłki SMS. Dzięki temu możliwa stała się rozbudowa systemu o funkcjonalność powiadomień. Powiadomienia są definiowane w  modułach Zadania, Projekty, Zdania Projektowe, Spotkania, Rozmowy telefoniczne. Mogą one służyć do informowania użytkowników o przydzielonej mu pracy (zadaniu), przypominania o konieczności jego wykonania, czy o jego przeterminowaniu, a także np. informowania zlecajacego o wykonaniu pracy, którą zlecił.

Edycja zadania - konfiguracja powiadomień SMS
Edycja zadania - konfiguracja powiadomień SMS