English
VoIP - integracja z centralą telefoniczną

Istnieje możliwość współpracy systemu CRM z centralami telefonicznymi. Przykładem może być tu integracja z software'ową (darmową) centralą Asterisk / Elastix, która dodatkowo może zostać skonfigurowana do współpracy z dowolnym operatorem VoIP. Pozwala to na znaczne obniżenie kosztów rozmów telefonicznych w firmie.

Dzięki takiej integracji wszystkie rozmowy przychodzące jak i wychodzące mogą być w systemie automatycznie odnotowywane oraz nagrywane. System identyfikuje automatycznie dzwoniącego i wyświetla jego dane. Bardzo prosto można także zestawiać rozmowy wychodzące z systemu CRM - wystarczy kliknąć na ikonkę telefonu obok numeru telefonu zapisanego w kartotece kontrahenta czy kontaktu.

Rozmowa przychodząca
Rozmowa przychodząca
Rozmowa wychodząca
Rozmowa wychodząca